Archive for the ‘Ostatní’ Category

Druhá etapa komunikace na Novinu dokončena

Město Sokolov dokončilo v květnu 2013 realizaci stavby „Komunikace Novina – 2. etapa“, jejíž součástí byly stavební úpravy stávající místní obslužné cesty v délce 746,07 m v jednotné šířce 3,3 m. Nová konstrukce vozovky je provedena s živičným krytem. Po obou stranách silnice jsou dosypány krajnice drobným kamenivem v šířce 0,5 m. V trase jsou realizovány čtyři výhybny. Realizaci této stavby provedla společnost COLAS CZ, a.s.. Stavba byla úspěšně zkolaudována dne 16.7.2013.

Město má na tuto akci přislíbenou dotaci ze zdrojů Evropské unie z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, osy IV LEADER, opatření IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie. Skutečné náklady na přípravu a realizaci stavby byly vyčísleny na 1,114 tis. Kč.

Realizací této stavby byla zlepšena dopravní obslužnost městské části Novina.

Partnery projektu byly Městský dům kultury Sokolov, sportovní klub Ultrasport Sokolov, o.s. a Ing. Ivan Škulavík, za spolupráci při přípravě a realizaci akce jim tímto děkujeme.

za město Sokolov Hana Hůlová

Dodatek Ultrasportu: Trasu na Novinu tedy nyní můžeme doporučit nejen k běžeckému tréninku či tréninku na MTB, ale teď už si tento kopec máte možnost s klidným svědomím „vychutnat“ i na silničce.

Běžecká trasa na Novinu

Ultrasport Sokolov se zapojil jako partner do projektu Komunikace Novina, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Programu rozvoje venkova ČR – LEADER MAS Sokolovsko. Město Sokolov realizuje tento projekt, díky němuž se zlepší povrch silnice vedoucí na Novinu, ve dvou etapách. Část komunikace je obnovena v letošním roce, druhá část bude následovat v roce 2013. Především v zimním období tak mohou běžci využít této komunikace ke svým tréninkům. Doporučujeme tedy ze Sokolova vyběhnout po cyklostezce okolo jezera Michal směrem na Hruškovou – za závorou se dejte vpravo a na silnici vedoucí na Podstrání vlevo a cca po 100 metrech odbočíte vpravo již na zmíněnou málo frekventovanou silnici vedoucí na Novinu. Při prvním běžeckém tréninku na této trase – dle výkonnosti – nečekejte, že celou trasu vyběhnete, opravdu je to náročná trasa. Ale pokud se vám to podaří vyběhnout v kuse až mezi domky na Novině, zažijete hřejivý pocit z kvalitního tréninku. Nároční mohou poté pokračovat dále na Lobzy a pak opět na silnici mezi Podstráním a Sokolovem a zpět do Sokolova podél Lobezského potoka.

Pro zájemce o dotace uvádíme ještě pár základních informací: MAS Sokolovsko o.p.s. má na starosti administraci programu LEADER, tzn. přijímá a vyhodnocuje žádosti o dotace (nejen pro města,  obce a neziskovky, ale i drobné podnikatele či podnikatele v  cest. ruchu). Nejbližší výzva pro příjem žádostí o dotaci se očekává v dubnu 2013.

Dále zveřejňujeme o projektu informace Města Sokolov.

Čtyřstovka a pětistovka

Pochlubím se tentokrát sám.

Dne 15. ledna jsem dovršil na třetím závodu Chebské běžecké zimy čtvrtou stovku účastí na běžeckých závodech. Startoval jsem v kategorii příchozích a tento závod se mi shodou okolností podařilo vyhrát.

Skoro o měsíc později, 12. února, jsem startoval v posledním čtvrtém závodě Chebské běžecké zimy. Opět v kategorii příchozích, opět se mi podařilo zvítězit a znovu jsem dovršil stovku závodů. Tentokrát pátou stovku závodů bez ohledu na disciplínu. Celou tuto pro mne přelomovou událost ještě zastřešilo vítězství v celém seriálu Chebské běžecké zimy (v kategorii příchozích).

Z půl tisíce závodů, jak už je z článku patrno, je převážná většina běžeckých (včetně orienťáků). Ale v seznamu se dají najít i triatlony, aquatlony, cyklistika, plavání, běhy na lyžích, karate, basketbal, fotbal, všemožné atletické disciplíny od technických (výška, dálka, trojskok, koule, oštěp atd.) až po pět desetibojů nebo vrhačské pětiboje. V seznamu jsou také netradiční soutěže, pár adrenalinových disciplín, rafting, motorismus, ale i taková poklidná odvětví, jakými jsou minigolf či bowling.

400. závod II

v cíli

Ačkoliv Dáša Hůrková, po dlouhé běžecké pauze způsobené zdravotními problémy, teprve začíná tréninkově poklusávat, podařilo se jí v sobotu 12.2. absolvovat její 400. závod. Stalo se tak v Plzni v areálu bývalé papírny, kde se zúčastnila  amatérské motoristické akce – závodu Motocar race 2011. Byl to závod motokár na jedno nejrychlejší kolo v časovém limitu patnácti minut. Tedy úplně odlišná akce od těch, kterých se běžně členové našeho klubu účastní. I přesto se jí podařilo obsadit 4.místo v ženské kategorii (startoval i Jiří Hůrka, ten skončil mezi muži 20.).

Touto netradiční akcí tak završila čtvrtou stovku závodů a přidala jí k 365  závodům běžeckým  (z čehož je 52 Motocar race 2011orientačních běhů, 27 maratónů a 21 ultramaratónů), ke 12 triatlonům (včetně jednoho s ironmanskými objemy), ke čtyřem lyžařským závodům, dvěma plaveckým závodům, dvěma atletickým desetibojům, dvěma vrhačským pětibojům, několika závodům v jednotlivých technických disciplínách (disk, oštěp, výška apod.), dvěma bowlingovým turnajům, jednomu minigolfovému turnaji a několika dalším tradičním, méně tradičním i zcela netradičním akcím.

Během těch čtyřech stovek závodů uběhla celkem 5769 km, na kole ujela 464 km, dalších 170 km přidala na lyžích a více než 21 km uplavala. Celkem stála (alespoň pomyslně) 35x na nejvyšším stupínku, stříbrný post obsadila 45x a ten bronzový dokonce 57x.

Tak ať se jí zdravotní problémy vyhýbají, aby co nevidět mohla naplnit i ten pověstný půllitr.

Ultrasport Sokolov slaví 10 let

I když se to možná nebude mnohým zdát, je tomu opravdu tak.

Oficiálně byl sice sportovní klub Ultrasport Sokolov o.s. zaregistrován u Ministerstva vnitra až 7. srpna roku 2003, ale právě 14. října roku 2000 se na start prvního závodu postavili běžci tenkrát ještě oficiálně neorganizované party, ale jednoznačně už pod hlavičkou Ultrasportu.

Těmi běžci byli Petr Ontko a Vít Chocholouš a tím historickým závodem byl Běh podél Halštrova nedaleko Aše. Na konci 9700 metrů dlouhého závodu se první v cíli objevil Petr Ontko v čase 37:23 a stal se tak prvním Ultrasporťákem v cíli nejen běžeckého, ale jakéhokoliv závodu. Vít Chocholouš proťal pomyslnou cílovou pásku o dvě minuty a devatenáct sekund později.

Už týden nato, 21. října, dokončil první Ultrasporťák maratón. Petr Szász zvládl 42,2 km dlouhé kroužení v pražské Stromovce za 3:32:39.

První ženou, která se pod hlavičkou Ultrasportu postavila na start, byla skoro o rok později Dagmar Hůrková. Stalo se tak 7.10. 2001 na Běhu Smolnickým kopcem v Chodově.  Dáša se stala i první Ultrasporťačkou v cíli maratónu, když v čase 4:09:10 dokončila 19.5. 2002 Pražský mezinárodní maratón.

Zakládajícími členy klubu jsou Víťa Chocholouš, Milan Hylas, Petr Ontko a Petr Szász. Název klubu navrhl Petr Ontko.

Oslavme tedy desáté výročí klubu během. Počasí nám přeje.

400. závod

V minulém týdnu si Jirka (Hůrka) procházel tréninkový deník a jednoduchým výpočtem dospěl k tomu, že pokud se postaví na start orientačního běhu v Praze-Klánovicích, který jsme vzhledem k cestě do těchto míst plánovali, bude desetikilometrový závod při Velké ceně Sokolova v atletice jeho čtyřstým závodem. Po příchodu z tohoto atletického klání se mi doma přiznal, že právě jenom vidina dokončení jubilejního závodu ho v té výhni udržela od mety třetího kilometru dalších 7 km na dráze. Svůj čtyřstý závod si tedy dokonale „vychutnal“, neboť jak prohlásil, tak strašně se ještě nikdy necítil.

Nicméně v neděli načal (symbolicky pětistovkou)  již pátou stovku závodů. V těch prvních čtyřech mají největší podíl samozřejmě závody běžecké, kterých má na kontě 325 (včetně tří orientačních běhů), v nichž celkem naběhal téměř 3000 km. Triatlonů dokončil 25 (včetně dvou aquatlonů), Následuje 16 účastí na závodech v karate (10x kumite a 6x kata), má za sebou 9 vícebojů, ať už jde o 5 atletických desetibojů, anebo vrhačské či běžecké víceboje, 4 plavecké závody, 3 cyklistické soutěže a 3 běhy na lyžích. Vyzkoušel si také většinu technických disciplín v atletice, absolvoval 2 turnaje v bowlingu, turnaj v minigolfu nebo třeba zvláštní akci, při které  mimo jiné střílel z luku, z foukačky a práskal bičem na přesnost.

K té čtyřstovce bych Jirkovi za nás za všechny chtěla pogratulovat a do dalších stovek závodů mu popřát hlavně zdraví, které mu občas schází.

Nové stránky Ultrasportu Sokolov

Vítejte na nových internetových stránkách Ultrasportu Sokolov, ve kterých má opět své šikovné prsty Honza Sokol. Za jeho ochotu mu patří opravdu velký dík.

Starý web se nejspíš propadl kamsi do temného panství internetového Hádese…prostě zmizel v nenávratnu. Proto tedy web nový, který se Vám, doufáme, bude líbit. Z temných hlubin nekonečna sítě sítí se nám podařilo zachránit několik starších článků, které najdete níže.

Staré webové stránky fungovali naposledy někdy po polovině února, proto neuškodí malá rekapitulace toho, co se od té doby událo (všechny následující odkazy v článku jsou na výsledkové listiny). Nejprve proberme únorové běžkařské výkony. Víťa Chocholouš se zúčastnil 42-ti kilometrové klasiky na Karlově běhu, kterou absolvoval za 3:15:53,7. Petr Ontko si dal naopak volnou třicítku tamtéž za 2:03:43,3. Dáša Hůrková se zúčastnila Blatenské desetihodinovky, kde se jí podařilo zvládnout 80 kilometrů.

Na konci února se Jirka Hůrka zúčastnil v Kadani Běžeckého dvojboje, který sestával z běhů na 3000 m a 800 m. Dáše Hůrkové se v rámci přípravy na čtyřiadvacetihodinovku jen těsně nepodařilo překonat svůj osobní rekord na šestihodinovce v brněnském Novém Lískovci, když za ním výkonem 56.203 metrů zaostala o pouhých 279 metrů. V tradičním termínu na začátku jara i běžecké sezóny jsme uspořádali 7.ročník Královské pětimíle. A březen završili Petr Szász a Víťa Chocholouš účastí na Hervis půlmaratonu v Praze. Petr doběhl 16. ve své kategorii v čase 1:37:23 (real time: 1:35:32) a Víťa obsadil časem 1:38:17 (real time: 1:36:26) 86. místo ve své kategorii.

Na začátku dubna se Jirka Hůrka zúčastnil dvou desítek. Velmi rychlé z Rožmitálu do Březnice (on však velmi rychlý nebyl :) ) a velmi těžké (tady naopak velmi těžký byl :) ), kopcovité na Svaťáku v Kadani, se zavádějícím názvem :) Běh městským parkem. Ve stejném víkendu obsadil časem 1:05:55 Petr Szász 8.místo na patnáctikilometrovém Běhu Bezručovým údolím. O víkend později pak Dáša Hůrková obhájila v čase 5:31:40 veteránský titul kategorie 35-39-ti letých v běhu na 50 kilometrů při ultramaratonském závodu Brdská stezka v Mníšku pod Brdy.

Liga běžců Karlovarska 2009

Opět nám skončila karlovarská ligová sezóna a s ní i 24. ročník Ligy běžců Karlovarska. Ultrasport Sokolov se i tentokrát může pochlubit medailí. Tu vybojovala v kategorii žen nad 35 let Dáša Hůrková a je z bronzového kovu.

Pod stupni vítězů, na 4. místě skončilo družstvo Ultrasportu ve složení D.Hůrková, J.Královec, P.Ontko. Stejné místo obsadil Petr Ontko v kategorii běžců 40-49 let. Jirka Královec obsadil ve své kategorii nad 50 let 5.místo a Jirka Hůrka v kategorii do 39 let místo osmé. V Poháru Kooperativy (seriálu závodů vybraných z Ligy běžců Karlovarska) se Dáša Hůrková umístila na 7. místě a Petr Ontko na místě devátém. V Poháru ACES Teamu skončila Dáša  jedenáctá, stejně jako Petr Szász v ligové kategorii padesátníků.

Liga běžců Karlovarska 2008

V sobotu 15.11. 2008 skončil Karlovarským krosem   23. ročník Ligy běžců regionu Karlovy Vary a Sokolov. I letos zaznamenal Ultrasport Sokolov medailový úspěch, a to zásluhou služebně nejmladšího člena klubu Jirky Královce. Ten si v letošním roce vyběhal druhé místo v kategorii mužů nad 50 let a navázal tak na medailová umístění z této soutěže D.Hůrkové, P.Szásze či J.Hůrky v předchozích letech.

Jirka se sice brání označování jeho umístění za úspěch, ale jedním dechem je nutné k jeho výkonům dodat, že letos zaznamenal z Ultrasporťáků největší výkonnostní progres, a tak je podle nás jeho umístění opravdu zasloužené. Jirko, gratulujeme!

Další umístění členů Ultrasportu Sokolov: 4. Dáša Hůrková v kategorii žen nad 35 let; 4. Jirka Hůrka v kategorii mužů do 39 let; 6. místo v soutěži družstev ve složení J.Královec, J.Hůrka a D.Hůrková; 7. Dáša Hůrková v Poháru Kooperativy; 9. Petr Szász v kategorii mužů nad 50 let; 11. Jirka Královec v Poháru ACES teamu.

Ve zkratce

29.6. Svátek oslavil Petr Szász. Přejeme vše nejlepší.

24.6. Svátek oslavil Jan Bock. Přejeme vše nejlepší.

18.6. Matouš Hůrka se zúčastnil druhého závodu série Boulderděti. Výsledky hledejte zde.

16.6. Svátek oslavil Šimon Hůrka. Přejeme vše nejlepší.

15.6. Svátek oslavil Víťa Chocholouš. Přejeme vše nejlepší.

10.6. Matouš Hůrka se zúčastnil závodu v lezení na rychlost- Kladrubský expres. Výsledky.

8.6. Petr Szász oslavil narozeniny. Přejeme vše nejlepší.

26.5. Matouš Hůrka zvítězil v závodu v lezení na obtížnost- Májový open ve Stříbře. Výsledky.

Kalendář akcí

Počasí v regionu
Rubriky